Zajęcia na Wydziale Biologii UAM

Wydział Biologii 3b24 października klasa 3B, pod opieką prof. Batury i prof. Steciąg, wybrała się na Wydział Biologii UAM. Młodzież uczestniczyła w zajęciach:
- w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej wysłuchali prelekcji na temat mikroskopii i zobaczyli zdjęcia preparatów, których obserwacja została przeprowadzona przez skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), 
- w Zbiorach Przyrodniczych oprócz szerokiej wiedzy o bioróżnorodności, którą otrzymali, mogli zobaczyć ciekawe okazy fauny i flory, np. dotknąć szczątków mamuta.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu prof. UAM dr hab. Zbigniewowi Adamskiemu za zaproszenie i przygotowanie zajęć. Dziękujemy również Panu dr hab. Szymonowi Konwerskiemu za ciekawe zaprezentowanie zbiorów przyrodniczych.