Wyjście na GIS Day

GISGIS, czyli Geographical Information System, to zbiór nowych technologii w geografii służący do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej.

W środę 16 listopada 2022 r. grupa uczniów z klasy 1E, pod opieką prof. M. Kuk-Jędrzejczak, wzięła udział w corocznym wydarzeniu GIS Day zorganizowanym w tym roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach oraz warsztatach, podczas których dowiedzieli się m.in. jak zaplanować misję za pomocą drona w celu automatycznego pozyskania zdjęć pod wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i innych produktów.

Link do wydarzenia:

http://www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/gisday/