Dzień Akademicki na Wydziale Biologii UAM

Dzień akademicki 2 1b23 lutego 2023 r.  klasa 1B, wraz z prof. E. Steciąg, uczestniczyła w Dniu Akademickim na Wydziale Biologii UAM. Dzień akademicki 1bMłodzież najpierw wysłuchała ciekawego wykładu pt: Moc jest w mitochondriach; o energetycznym centrum zarządzania w komórce, który wygłosiła prof. UAM dr hab. Małgorzata Wojtkowska. Następnie, podzieleni na grupy, uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Podczas zajęć mogli: przeprowadzić barwienie bakterii metodą Grama, poznać bogactwo pajęczaków, wykonać samodzielnie preparaty mikroskopowe komórek roślinnych i oczywiście je obserwować, wyizolować serce z owada, przeprowadzić analizę barwników fotosyntetycznych oraz wykonać elektroforezę kopalnego DNA. Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się w dalszej edukacji w klasie biologiczno - chemicznej.