Rajd ekologiczny

Rajd Park Wielkopolski20 kwietnia 2023 r. odbył się RAJD EKOLOGICZNY do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uczestniczyły w nim klasy: 1E, 2B, 2D. Trasa rajdu przebiegała przez Puszczykowo - Puszczykówko - Muzeum Wielkopolskiego PN w Jeziorach - Osową Górę - Mosinę, czyli około 12 km. Młodzież wysłuchała krótkich wykładów na temat rzeźby polodowcowej, fauny i flory parku, form i sposobów ochrony przyrody w Polsce oraz proekologicznej działalności Zamoyskich.

Rajd ekologiczny należy do tradycji szkoły, odbywa się zawsze w kwietniu, w okolicach Dnia Ziemi (22.04).

Organizatorkami były panie profesor: E. Steciąg, D. Mikołajczyk, M. Kuk-Jędrzejczak.