Różne oblicza geografii

różne oblicza geografii22 września 2023 r. klasa 3D (grupa lingwistyczna) uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu „Różne oblicza geografii” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Młodzież wysłuchała czterech interesujących wykładów pt.: „Klimat miasta", Dzieje miasta wodą pisane – kilka słów o wodzie w mieście", Człowiek rzeźbiarzem powierzchni miast" oraz Parki narodowe w Polsce".

Opiekunem była prof. Magdalena Kuk-Jędrzejczak

Strona projektu: https://obliczageografii.amu.edu.pl/