Wielkopolska jest kobietą

Wielkopolska jest kobietą25 października grupa uczniów z klasy 2B wraz ze swoją polonistką, prof. Anną Szajerską, wzięła udział w międzyszkolnej konferencji, którą zorganizowało II LO w Poznaniu im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, pn. „Wielkopolska jest kobietą”. Spotkanie poświęcone było kobietom aktywnym zawodowo, naukowo i kulturowo żyjącym na przełomie XIX i XX w. Prelegenci z 2B: Iwo Ratajczyk i Liliana Poprawiak-Gierach wygłosili prezentację dotyczącą Filipiny Studzińskiej - pierwszej kobiety na świecie, która uzyskała tytuł magistra w zakresie farmacji.