XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

olimpiada wiedzy ekologicznej9 stycznia 2024 r. odbył się szkolny etap XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do testu przystąpili uczniowie z klas: 2E, 3A, 3C, 3D oraz 4C2. Młodzież musiała odpowiedź na 50 pytań z bardzo szerokiej wiedzy ekologicznej, która obejmuje zagadnienia z biologii, geografii, a także ze współczesnych problemów ekologicznych. Najwyższy wynik osiągnął Adrian Cyraniak z klasy 3D - gratulujemy!
Za przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadały: prof. Magdalena Kuk-Jędrzejczak oraz prof. Ewa Steciąg.