Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

zajęcia laboratoryjne23 stycznia 2024 r. klasa 4B, pod opieką prof. Anny Darul, brała udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie mogli wykonać doświadczenia chemiczne z zakresu chemii nieorganicznej. Doświadczenia dotyczyły metod otrzymywania soli.