Spacer po Poznaniu

Ratusz10 kwietnia 2024 r. młodzież z Ukrainy i Białorusi ucząca się języka polskiego jako obcego, pod opieką prof. Stefańskiej, wybrała się na odremontowany Stary Rynek. Mapa Browna i Hogenberga ułatwiła zajęcia terenowe, a poznane wcześniej legendy posłużyły do przeprowadzenia warsztatów teatralnych. Najbardziej jednak cieszyła nas możliwość spędzenia czasu razem. Tak wypowiadali się o wycieczce sami uczniowie:

Yaroslav, Daria

Przed ratuszem zmieniliśmy się w kupców, którzy przyjechali na jarmark, żeby sprzedać: tkaniny, sól, ryby.

Anastasiia, Sasza

Nam podobał się najbardziej odbudowany średniowieczny zamek Księcia Przemysła, ponieważ ma on bogatą historię i jest owiany legendą księżnej Ludgardy, która miała zostać zgładzona na zlecenie męża.

Yan, Sasza, Nastia

Fara to kolegacki kościół w stylu barokowym zbudowany według zasad ustalonych w Italii. Na dziedzińcu kolegium jezuickiego, wzorem XVIII-wiecznej tradycji, bawiliśmy się w teatr. Ku uciesze wszystkich odegraliśmy legendę o koziołkach.