Wykład na temat lęku na SWPS

SWPSW dniu 13.02.2019r. młodzież z klasy drugiej o profilu psychologiczno-językowym, pod opieką psychologa szkolnego prof. Baranowskiej, uczestniczyła (w ramach wieloletniej współpracy ze SWPS) w wykładzie psychologicznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Uczniowie wysłuchali wykładu prowadzonego przez Dyrektora Instytutu Psychologii prof. J. Michałowskiego na temat lęku. Młodzież pogłębiła swoje wiadomości na temat natury lęku oraz sposobów radzenia sobie z nim.