Quiz o Julianie Tuwimie

TuwimW czasie trwania kwarantanny nasi uczniowie cały czas są aktywni. W kolejnym quizie (zorganizowanym przez prof. J. Danielewicz-Zujewską i prof. M. Gronowskiego) młodzieź wykazała się wiedzą na temat poety, tłumacza, satyryka - Juliana Tuwima. Zwyciężczynią tego quizu okazała się Michalina Świdrak (kl. 2D), która najszybciej udzieliła poprawnej odpowiedzi.

Serdecznie gratulujemy!