Lista lektur z podziałem na poziomy klas- plik

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

 • Jan Parandowski Mitologia, część I Grecja;

 • Homer Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

 • Sofokles Antygona;

 • Horacy – wybrane utwory;

 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

 • Gall Anonim Kronika polska (fragmenty);

 • Dante Alighieri Boska komedia (fragmenty);

 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

 • Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty);

 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty);

 • William Szekspir Makbet, Romeo i Julia;

 • Molier Skąpiec;

 • Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

 • Adam Mickiewicz Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

 • Juliusz Słowacki Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia;

 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

 • Bolesław Prus Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

 • Eliza Orzeszkowa Gloria victis;

 • Henryk Sienkiewicz Potop;

 • Adam Asnyk, wybór wierszy;

 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara;

 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

 • Stanisław Wyspiański Wesele;

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);

 • Stefan Żeromski Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

 • Witold Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty);

 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

 • Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

 • Albert Camus Dżuma;

 • George Orwell Rok 1984;

 • Józef Mackiewicz Droga donikąd (fragmenty);

 • Sławomir Mrożek Tango;

 • Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

 • Jacek Dukaj Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

 • Antoni Libera Madame;

 • Andrzej Stasiuk Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

 • Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty);

 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;

 • powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

 

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 • Sofokles Król Edyp;

 • Mikołaj z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);

 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

 • Giovanni Boccaccio Sokół;

 • Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);

 • Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

 • Miguel de Cervantes y Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

 • Wespazjan Kochowski Psalmodia polska (wybór psalmów);

 • Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);

 • Ignacy Krasicki Monachomachia (fragmenty);

 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;

 • Jędrzej Kitowicz Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);

 • Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła;

 • Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragmenty);

 • Juliusz Słowacki Beniowski (fragmenty);

 • Aleksander Fredro Śluby panieńskie;

 • Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);

 • George Byron Giaur (fragmenty);

 • Adam Mickiewicz Dziady cz. IV;

 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem;

 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;

 • Stefan Żeromski Echa leśne;

 • Zofia Nałkowska Granica;

 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy;

 • Joseph Conrad Lord Jim;

 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;

 • Kazimierz Moczarski Rozmowy z katem (fragmenty);

 • Zofia Nałkowska Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);

 • Jan Józef Szczepański Święty;

 • Tadeusz Różewicz Kartoteka;

 • Józef Czapski Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);

 • Leopold Tyrmand Dziennik 1954 (fragmenty);

 • Stanisław Lem Wizja lokalna;

 • Samuel Beckett Czekając na Godota;

 • Friedrich Dürrenmatt Wizyta starszej pani;

 • Eugène Ionesco Lekcja