LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • Arystoteles Poetyka, Retoryka (fragmenty);

 • Platon Państwo (fragmenty);

 • Arystofanes Chmury;

 • Jan Parandowski Mitologia, część II Rzym;

 • Wergiliusz Eneida (fragmenty);

 • św. Augustyn Wyznania (fragmenty);

 • św. Tomasz z Akwinu Summa teologiczna (fragmenty);

 • François Villon Wielki testament (fragmenty);

 • François Rabelais Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

 • Michel de Montaigne Próby (fragmenty);

 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);

 • Piotr Skarga Żywoty świętych (fragmenty);

 • William Szekspir Hamlet;

 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

 • Juliusz Słowacki Lilla Weneda;

 • Cyprian Kamil Norwid Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

 • Stanisław Wyspiański Noc listopadowa;

 • Franz Kafka Proces (fragmenty);

 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

 • Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa;

 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

 • Janusz Głowacki Antygona w Nowym Jorku;

 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

 

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 • Erazm z Rotterdamu Pochwała głupoty (fragmenty);

 • Tomasz Morus Utopia (fragmenty);

 • Pedro Calderon de la Barca Życie snem;

 • Wolter Kandyd (fragmenty);

 • Jean Jacques Rousseau Nowa Heloiza (fragmenty);

 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski Pamiątki Soplicy (fragmenty);

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom II – Zima);

 • Aldous Huxley Nowy wspaniały świat;

 • Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej;

 • Gustaw Herling-Grudziński Wieża;

 • Florian Czarnyszewicz Nadberezyńcy;

 • Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;

 • Wiesław Myśliwski Widnokrąg;

 • Julian Stryjkowski Austeria;

 • Umberto Eco Imię róży;

 • wybrane wiersze poetów polskich i obcych;

 • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;

 • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku