Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący: Alicja Helfojer kl. II A

Z-ca przewodniczącego: Karolina Pawlak kl. II C

Skarbnik:  Natalia Marszałkiewicz kl. II D

Sekretarz: Dominika Adamowicz II A, Agnieszka Markocka II A

Opiekun Samorządu:

Joanna Popławska - nauczyciel języka polskiego i warsztatów dziennikarskich