questW sobotę 9 czerwca odbył się „Quest z Zamoyską”. Quest dotyczył Poznańskiego Czerwca 56 i opowiadał o historii, która rozegrała się 28 czerwca 1956r. w Poznaniu. Prowadził do miejsc, które były świadkami tych wydarzeń. Organizatorem wyprawy była Rada Rodziców XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu.

Najważniejsze !!! Skarb został zdobyty, a uczestnicy wyprawy otrzymali (za trudy wędrówki) drobne upominki.