24 lipca 2018r., o godz. 10.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych klas.

31 sierpnia 2018r., o godz. 13.00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych klas.