SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK

w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu


25 marca 2015 roku powstało w naszej szkole z inicjatywy p. prof. Iwony Płocińskiej oraz uczniów klasy I A SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (STPN). STPN posiada swoje Założenia i Statut, a także pieczęcie koloru niebieskiego i czerwonego.

pnykjA

- ZAŁOŻENIA -

 1. Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu powstało po zakończeniu dwóch szkolnych projektów - „Niemiecko-polskie historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku” i „Hiszpanka, czyli Powstanie Wielkopolskie warte poznania.”
 2. II. Pierwowzorem dla STPN było i jest POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (PTPN), szczególnie w początkach swojej działalności, kiedy dla Polaków – Wielkopolan pod zaborem pruskim stwarzało przestrzeń do spotkania, poznania, rozpowszechniania i pielęgnowania dorobku polskiej nauki i kultury.
 3. W podobnym duchu, w wymiarze szkolnym i międzyszkolnym, będzie działało nasze Towarzystwo.
  Dzisiaj również pragniemy stworzyć płaszczyznę spotkania, poznawania i czerpania z następujących dziedzin i obszarów:
  1. Literatura naukowa i literatura piękna.
  2. Kino i teatr.
  3. Muzea, biblioteki i placówki naukowe.
  4. Wykłady, koncerty, spotkania.
  5. Inne projekty i przedsięwzięcia upowszechniające największe osiągnięcia ludzkiego ducha i umysłu.
 4. Przewodnikami w naszej działalności będą wybitni członkowie PTPN m. in. August Cieszkowski, Heliodor Święcicki i Tytus Działyński.
 5. Nasza działalność na wymienionych wyżej polach znajdzie swój zapis na łamach szkolnego czasopisma „Roczniki XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu”.

- STATUT -

 1. STPN zostało zawiązane w dniu 25 marca 2015 roku przez p. prof. Iwonę Płocińską oraz uczniów klasy I A.
 2. Członkiem STPN mogą być nauczyciele i uczniowie XXV LO lub inne osoby związane ze środowiskiem szkolnym i edukacyjnym lub działające w obszarach wymienionych w punkcie III Założeń.
 3. Osoby należące do STPN zobowiązują się do czynnego wspierania działalności Towarzystwa.
 4. W czasie prowadzenia działalności i rozwoju STPN zostaną opracowane dalsze punkty STATUTU.
 5. Towarzystwo posiada pieczęcie koloru niebieskiego i czerwonego, przedstawiające wieniec laurowy, wpisaną w niego tarczę z fragmentem kolumnady starożytnego Akropolu oraz następujące słowa:

Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Nauk
STPN
XXV LO Poznań
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu