Drogi Czytelniku,
w ręku trzymasz pierwszy numer czasopisma „Roczniki Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu”. Ukazuje się on w czasie trwania Szkolnych Targów Edukacyjnych, co daje nam możliwość zwrócenia się – dotarcia do wszystkich, którzy będą odwiedzali stoisko naszej szkoły na Poznańskich Targach.
W pierwszym numerze prezentujemy założenia i cele STPN-u oraz omawiamy zrealizowane już projekty. Szczególną jednak uwagę zwracamy na to, co przed nami. W roku 2018 będziemy obchodzić dwie ważne dla nas Poznaniaków i Wielkopolan rocznice. Pierwsza       z nich to 1050 lat Biskupstwa Poznańskiego, a druga to 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Stąd też, wiodącym tematem pisma są nasze plany i projekty związane              z tymi wydarzeniami, rozpisane na rok szkolny 2017/2018 i I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Wyrażamy nadzieję, że realizacja tych zamierzeń (niektóre z nich będą prowadzone w języku angielskim i niemieckim) stworzy uczniom i nauczycielom naszej szkoły możliwość wszechstronnego rozwoju i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności oraz, co najbardziej istotne, zdobycia doświadczenia i wiedzy.

Dyrektor Małgorzta Supłat
i opiekun STPN Iwona Płocińska

„Roczniki…” – czasopismo Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (STPN) XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ukazuje się raz w roku. Na swoich łamach omawia, zapowiada i propaguje wszelkie inicjatywy i wydarzenia podejmowane przez uczniów i nauczycieli w ramach statutowej działalności STPN.

„Roczniki” wspierają też i udostępniają swoje łamy wszystkim osobom, którym bliskie są założenia i cele Towarzystwa…

Tytuł „Roczniki…” i idea naszego pisma nawiązuje do „Roczników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i korzystając z tego wzoru pragnie spełniać podobne zadanie dziś w środowisku szkolnym.