W czerwcu 1999 roku XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu zainicjowało długoletnią współpracę z Gymnasium Warstade w Hemmoor (Niedersachsen). Wymianę zapoczątkował wyjazd kilkunastoosobowej grupy polskich uczniów do Niemiec. Rewizyta odbyła się we wrześniu tego samego roku. Opiekunem wymiany ze strony niemieckiej jest od początku Pan Heinrich Brandt, a ze strony polskiej Pani Urszula Żuchowska.

W 2009 roku powitaliśmy Naszych gości w następujący sposób:

06-Napis powitalny

Podstawowym założeniem i celem organizatorów jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do pogłębienia wzajemnego zrozumienia, pomimo odmienności językowych, geograficznych i obyczajowych.

Uczniowie biorący udział w spotkaniach są serdecznie goszczeni w rodzinnych domach, dzięki czemu mogą poznać codzienne życie niemieckich i polskich kolegów. Rodzice i rodzeństwo uczestników z zaangażowaniem organizują swoim gościom czas wolny, zapraszając do udziału w życiu rodziny oraz wspólnych wycieczek.

 

 

Bogaty program wymiany zawiera kilka stałych punktów, takich jak:

 • powitanie w szkole przez Dyrekcję (I),
 • przyjęcie przez władze lokalne (II),
 • udział w zajęciach lekcyjnych,
 • tworzenie projektu na wspólnie wybrany temat z uwzględnieniem dialogu kultur,
 • wieczór pożegnalny: przy grillu - strona niemiecka, przy ognisku – strona polska (III).

 

I.

POWITANIE:

Nasi goście z Niemiec powitani zostali w szkole przez Panią Dyrektor Małgorzatę Supłat, Samorząd Uczniowski i chór szkolny „Vigilamus”. Tego samego dnia grupa przyjęta została w Sali Białej Urzędu Miasta przez Wiceprezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Kaysera. Podczas kolejnych dni  zwiedziliśmy Stare Miasto z przewodnikiem niemieckim, spędziliśmy aktywnie czas na pływalni w Suchym Lesie i nad Jeziorem Malta, a także zwiedziliśmy  Dziekanowice, Lednogórę i Gniezno, gdzie goście dowiedzieli się, jak rodziło się państwo polskie. Dużą radość wszystkim uczestnikom wymiany sprawił pobyt nad jeziorem w Powidzu. Tam przy ognisku piekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy, a następnego dnia pływaliśmy po jeziorze i graliśmy w siatkówkę.
01-Oficjalne powitanie
 

OFICJALNE POWITANIE GOŚCI Z NIEMIEC PRZEZ DYREKCJĘ XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ W POZNANIU

02-Poczestunek szkolny 1

POCZĘSTUNEK SZKOLNY (1) - INAUGURACJA WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ 2009/2010

03-Poczestunek szkolny 2

POCZĘSTUNEK SZKOLNY (2) - DYREKTOR SZKOŁY PANI MAŁGORZATA SUPŁAT, GOŚĆ Z NIEMIEC PAN HEINRICH BRANDT (PO PRAWEJ), NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRZYSZTOF CYLT (W ŚRODKU)

11-VIGILAMUS wita gosci

CZŁONKOWIE CHÓRU SZKOLNEGO "VIGILAMUS" WITAJĄ GOŚCI Z NIEMIEC

12-Wystep Choru VIGILAMUS 1

WYSTĘP CHÓRU "VIGILAMUS" (1)

13-Wystep Choru VIGILAMUS 2

WYSTĘP CHÓRU "VIGILAMUS" (2)

 

Wykorzystywane metody pracy maksymalnie angażują uczestników:

 • prezentacje muzyczne,
 • warsztaty taneczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne,
 • gry i rozgrywki sportowe,
 • quiz wiedzy,
 • zajęcia usprawniające komunikację językową,
 • utrwalanie wrażeń z wymiany w formie gazetki eksponowanej w szkołach.

05-Zdjecie powitalne uczennic XXV LONASZE UCZENNICE WITAJĄ GOŚCI Z NIEMIEC

04-Nasi Uczniowie

UCZENNICE PODCZAS POCZĘSTUNKU SZKOLNEGO

07-Gazetka szkolna 2009 1

GAZETKA SZKOLNA WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ 2009/2010 (1)

08-Gazetka szkolna 2009 2

GAZETKA SZKOLNA WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ 2009/2010 (2)

09-Cialo pedagogiczne wymiany 2009-2010

CIAŁO PEDAGOGICZNE WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ 2009/2010: PROF. URSZULA ŻUCHOWSKA, PAN HEINRICH BRANDT (PO PRAWEJ) I PROF. KRZYSZTOF CYLT (PO LEWEJ)

 

Współpraca prowadzona od jedenastu lat jest bardzo efektywna i owocuje trwałymi przyjaźniami uczestników. Wysiłek opiekunów wymiany jest ukierunkowany także na przezwyciężanie barier w komunikacji międzykulturowej.

 

UCZNIOWIE NIEMIECCY ZWIEDZAJĄ NASZE LICEUM - W SZKOLE, NA BOISKU SZKOLNYM, ZDJĘCIA GRUPOWE Z CIAŁEM PEDAGOGICZNYM:

10-Uczennice z Niemiec w Naszej Szkole

14-Nasze Uczennice Natalia i Milena 1

15-Nasze Uczennice Natalia i Milena 2

16-Na terenie szkoly

17-Zdjecie grupowe przed szkola 1

18-Zdjecie grupowe przed szkola 2

19-Zdjecie grupowe przed szkola 3

20-Nauczyciele wymiany 2009

 

Nasi uczniowie spędzają wspólny czas bardzo aktywnie. Podczas zorganizowanych wycieczek rowerowych, wyjazdów na basen i wyjść do teatru mają okazję nie tylko lepiej się poznać, ale także zrelaksować się i wypocząć. Odwiedzinom towarzyszy zwiedzanie okolic, organizowane są także dłuższe, dwudniowe wycieczki. Nasi niemieccy goście zwiedzili Poznań, Kórnik, Rogalin, Szlak Piastowski, Toruń, Międzyrzecki Rejon Umocniony, Wrocław i Trójmiasto.

Uczniowie XXV LO chętnie wspominają kilkugodzinny spacer po dnie Morza Północnego na wyspę Neuwerk, jazdę na nartach wodnych w Neuhaus oraz podróż statkiem na wyspę Helgoland. Zwiedzili również Hamburg oraz Cuxhaven.

Wymiana między naszymi szkołami trwa od 1999 r., nieprzerwanie do dziś. W dniach 20-27.09.2009 przyjęliśmy naszych gości po raz jedenasty.

WYJŚCIE NA STARE MIASTO (DZIEŃ 2 I 3):

21-W drodze ze szkoly do centrum miasta

22-Marta kolo przystanku trawajowego

23-Stare Miasto 1

24-Stare Miasto 2

25-Stare Miasto 3

26-Stare Miasto 4

27-Stare Miasto 5

28-Stare Miasto 6

29-Stare Miasto 7

 

II.

PRZYJĘCIE GRUPY PRZEZ ZASTĘPCĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA PANA TOMASZA KAYSERA:

 30-W Sali Bialej 1

31-W Sali Bialej 2

32-W Sali Bialej 3

33-W Sali Bialej 4

 

W CENTRUM MIASTA (DZIEŃ 3):

34-W Centrum Poznania 1

35-W Centrum Poznania 2

 

W AUTOBUSIE (DZIEŃ 3):

36-W autobusie 1

37-W autobusie 2

38-W autobusie 3

39-W autobusie 4

40-W autobusie 5

41-W autobusie 6

 

SUCHY LAS (DZIEŃ 4):

42-Plywalnia Suchy Las 1

43-Plywalnia Suchy Las 2

44-Plywalnia Suchy Las 3

45-Plywalnia Suchy Las 4

46-Plywalnia Suchy Las 5

 

MALTA (DZIEŃ 4):

47-Gry i zabawy - Jezioro Malta 1

48-Gry i zabawy - Jezioro Malta 2

49-Gry i zabawy - Jezioro Malta 3

50-Gry i zabawy - Jezioro Malta 4

51-Jezioro Malta 1

52-Jezioro Malta 2

 

NA SZLAKU PIASTOWSKIM - DZIEKANOWICE, LEDNOGÓRA, GNIEZNO (DZIEŃ 5):

53-Szlak Piastowski 1

54-Szlak Piastowski 2

55-Szlak Piastowski 3

56-Szlak Piastowski 4

57-Szlak Piastowski 5

58-Szlak Piastowski 6

59-Szlak Piastowski 7

60-Szlak Piastowski 8

61-Szlak Piastowski 9

62-Szlak Piastowski 10

63-Szlak Piastowski 11

64-Szlak Piastowski 12

65-Szlak Piastowski 13

66-Szlak Piastowski 14

 

III.

POWIDZ - WSPÓLNY GRILL ORAZ GRY I ZABAWY (DZIEŃ 5 I 6):

67-Powidz 1

68-Powidz 2

69-Powidz 3

70-Powidz 4

71-Powidz 5

72-Powidz 6

73-Powidz 7

74-Powidz 8

75-Powidz 9

76-Powidz 10

77-Powidz 11

78-Powidz 12

79-Powidz 13

80-Powidz 14

81-Powidz 15

82-Powidz 16

83-Powidz 17

84-Powidz 18

85-Powidz 19

86-Powidz 20

87-Powidz 21

88-Powidz 22

89-Powidz 23

90-Powidz 24

91-Powidz 25

92-Powidz 26

93-Powidz 27

94-Powidz 28

95-Powidz 29

96-Powidz 30

97-Powidz 31

98-Powidz 32

 

ŚNIADANIE POŻEGNALNE W POWIDZU:

99-Powidz 33

100-Powidz 34

Po powrocie z Powidza uczniowie z Niemiec spędzili jeszcze weekend u rodzin polskich. W niedzielę 27.09.2009 roku trzeba było niestety się pożegnać. Jak zwykle, trudno było się rozstać, a pożegnaniu na dworcu towarzyszyły łzy, jednakże długa i owocna współpraca z naszym niemieckim partnerem pozwala Nam z optymizmem patrzeć na kolejne lata wspólnych spotkań.