SPOTKANIA Z ABSOLWENTAMI

27 absolwenci Siemienaslistopada 2019 r, klasa 2B uczestniczyła - w ramach projektu: SPOTKANIA Z ABSOLWENTAMI - w prelekcji pani Nataszy Siemienas - dietetyka klinicznego. Młodzież na początku  dowiedziała się, jak przebiegają studia na dietetyce na Uniwersytecie Medycznym, jakie przedmioty są realizowane oraz w jakich miejscach odbywają się praktyki. W dalszej części usłyszeli o kilku przypadkach medycznych, w których dieta odgrywa istotną rolę. Na koniec były pytanie i rozmowy indywidualne. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie!

Rekolekcje Adwentowe

rekolekcje 2019W dniach 3-5.12 (wtorek - czwartek) odbędą się Szkolne Rekolekcje Adwentowe zatytułowane: WIELKA TAJEMNICA WIARY.  Plan przestawia się następująco:
Wtorek 3.12
8.30 - spotkanie z wychowawcami
9.00 - konferencja (sala gimnastyczna)
10.30 - przerwa
11.00 - warsztaty (dla klas pierwszych po gimnazjum, drugich i trzecich)
11.00 - gra terenowa Poznaj Poznań dla klas pierwszych po szkole podstawowej
Środa 4.12
8.30 - spotkanie z wychowawcami
9.00 - konferencja (sala gimnastyczna)
10.30 - przerwa
11.00 - warsztaty filmowe
Czwartek 5.12
Kaplica św.  Michała (Dom Parafialny ul. Rejtana 8)
8.30 - różaniec w intencji maturzystów i okazja do spowiedzi św.
         - Modlitwa Uwielbienia
         - Msza św. w intencji Nauczycieli i Uczniów XXV LO
10.55 - lekcje wg planu klas

Wycieczka integracyjna klasy 1gC

1g C KórnikW środę, 30 października 2019r., uczniowie klasy 1g_C wraz z wychowawczynią prof. Nowak i prof. Ekiert-Sierżant zwiedzili zamek w Kórniku, zapalili znicz na grobie Patronki w Kolegiacie Kórnickiej i odwiedzili Centrum Hipiki w Jaszkowie.

Ekonomia dla Młodych Przyrodników

projekt UniwW tym roku szkolnym uczniowie klas 1g_B, 1g_C oraz 1g_D biorą udział w projekcie Ekonomia dla Młodych Przyrodników. 18 października 2019r. uczestniczyli, pod opieką prof. Lorenc-Lisiewicz i prof. Witkowskiej-Szulc, w wykładach i warsztatach na temat „Autostopem przez gospodarkę- łapiemy dobre okazje”.  15 listopada 2019r. uczniowie, pod opieką prof. Ekiert-Sierżant,  pracowali nad tematem „Żywność to ważna rzecz”. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi dlaczego należy dbać o pszczoły oraz degustowali i oceniali próbki różnych czekolad.

Dzień Patronki Szkoły

Dzień Patronki16 października 2019r. społeczność naszej Szkoły świętowała po raz kolejny Dzień„ Patronki. Wspominaliśmy Generałową… Jadwigę™ Zamoyską… na uroczystym apelu wraz z szanownymi zaproszonymi  gośćmi, zastępcą dyrektora Wydziału Oświaty w Poznaniu, panem Wiesławem Banasiem, przewodniczącym Rady Osiedla Winiary, panem Janem Chudobieckim, z panią wizytator Eweliną Majchrzak, z panią inspektor Katarzyną Płucińską, z panią inspektor Klaudią Błaszczyk oraz Panią Dyrektor Anną Lipczyńską i Panią …Zdzisławą …Motyl. Podczas apelu klasy pierwsze zostały przyjęte w poczet uczniów po złożeniu uroczystego przyrzeczenia. Następnie dotychczasowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Deska (z klasy3a) przekazał stanowisko nowej przewodniczącej Marcie Brodzie (z klasy 2a). Uroczystość‡ zwieńczyło wręczenie przez Samorząd Uczniowski "Jadwisiek", czyli nagród dla nauczycieli, przyznawanych w tym roku w kategoriach bohaterów z filmów DC oraz Marvela. Uroczystość‡ przygotowała, prowadziła oraz uświetniła występem artystycznym klasa 2a (profil teatralno-filmowy) pod opieką prof. Graf oraz prof. Witkowskiej-Szulc.