Zebrania z Rodzicami

zebranie z rodzicamiZebrania z Rodzicami inaugurujące rok szkolny 2020/21 zostały podzielone na różne dni, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo ich uczestników.

 Terminy spotkań konkretnych klas umieszczone zostały w zakładce Organizacja Szkoły - Kalendarium.

Pożegnanie

świeca 300x225"Czym jest śmierć? Jest drogą bez powrotu.
Podróżą w jednym kierunku - do Boga"

ks. Jan Twardowski

Dnia 31sierpnia 2020r. odeszła z naszego grona niezapomniana koleżanka, pani prof. Urszula Żuchowska, nauczycielka języka niemieckiego, wychowawca, inicjator i oddany koordynator wymiany polsko-niemieckiej.

Pracując z młodzieżą, dzieliła się z nią swoją wiedzą i umiejętnościami, sercem i dobrym słowem. Również my mogliśmy zawsze korzystać z jej pomocy i doświadczenia.

Ulu, pozostaniesz dla nas wzorem cichej obecności i dzielnego znoszenia cierpienia. Byłaś wspaniała!

Najbliższym Uli, Rodzinie i Przyjaciołom, składamy szczere kondolencje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 3 września: Msza Święta o godzinie 12.00 w Kościele pw. św. Vianneya na Sołaczu i o godzinie 13.00 na Cmentarzu Sołackim (róg Szczawnickiej/Lutyckiej).

                                                                                                                      Dyrekcja, koleżanki i koledzy, pracownicy
                                                                                                                    XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
                                                                                                                                               w Poznaniu

Wewnątrzszkolny regulamin funkcjonowania szkoły

W szkole obowiązuje regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii.

Wewnątrzszkolny regulamin

Rozpoczęcie roku szkolnego

witaj szkoloZapraszamy uczniów na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, która odbędzie się  1 września, według następującego harmonogramu:

godz. 9.00 - klasy II, szkoła

godz. 10.00 - Msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki

godz. 11.00 - klasy I i III, szkoła

Przypominamy, że w rozpoczęciu roku szkolnego mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a także w sytuacji, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce i obowiązkowo zasłonić nos i usta.

Rozpoczęcie będzie w sali gimnastycznej. W pierwszej turze uczniowie klas drugich po szkole podstawowej wchodzą do sali od strony dziedzińca przy dyżurce. Uczniowie klas drugich po gimnzjum wchodzą nowym wyjściem ewakuacyjnym z tyłu sali gimnastycznej.

W drugiej turze klasy pierwsze wchodzą do szkoły od strony dziedzińca a klasy trzecie nowym wyjsciem ewakuacyjnym z tyłu sali.