Próbny egzamin maturalny 2020 r.

Próbna matura w 2020 roku będzie wyglądać zupełnie inaczej. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w Polsce, próbny egzamin będzie przeprowadzony przez Internet.  Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne (np. OKE w Poznaniu) w dniach od 2 do 8 kwietnia dwa razy dziennie będą publikować poszczególne arkusze próbne z różnych przedmiotów. Młodzież ma je uzupełniać w czasie, w jakim uzupełniłaby je na egzaminie (czas jest podany na 1. stronie arkusza), a następnie odesłać nauczycielom w wybranej przez nich formie do sprawdzenia.

Oto terminy próbnego egzaminu maturalnego, zgodnie z informacją MEN i CKE:

 Data:  Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. g. 9:00  Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. g. 14:00

 2 kwietnia

(czwartek)

 •  język polski (poziom podstawowy = PP)
 •  język polski (poziom rozszerzony = PR
 • fizyka (PR

 3 kwietnia

(piątek)

 •  matematyka (PP)
 •  matematyka (PR)
 • filozofia (PR)
 • język łaciński (PR)
 • historia sztuki (PR)
 • historia muzyki (PR)

 6 kwietnia

(poniedziałek)

 •  języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)
 •  języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

 7 kwietnia

(wtorek)

 •  biologia (PR)
 • WOS (PR)
 •  geografia (PR)
 • informatyka (PR)

 8 kwietnia 

(środa)

 •  chemia (PR)
 • język litewski (PP)
 • język białoruski (PP)
 • język ukraiński (PP)
 •  historia (PR)
 • język litewski (PR)
 • język białoruski (PR)
 • język ukaiński (PR)
 • język kaszubski (PR)

 

Przystąpienie do próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów - odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Z egzaminu nie będą wystawiane oceny cząstkowe liczone do średniej ocen w klasyfikacji rocznej.

 

Zawieszenie zajęć szkolnych!

W dniu 11 marca 2020 r. zostało ogłoszone  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiemm, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju zostało ograniczone funkcjonowanie m.in. przedszkoli i szkół wszystkich typów.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH!

W dniu 20 marca 2020 r. zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  przedłużające okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Pismo do Rodziców od Prezydenta Miasta Poznania

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link do pisma Prezydenta Miasta Poznania skierowanego do Rodziców z dnia 12 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

PISMO PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Ostatnie pożegnanie

Znalezione obrazy dla zapytania: grafika do nekrologo

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w środę 18 marca 2020 r. na cmentarzu Junikowo ze smutkiem pożegnaliśmy naszą uczennicę Zofię Hoffmann.

Wieczny odpoczynek ...