Od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. (do godz. 15:00) należy wypełnić wniosek w Nabór PCSS.

https://nabor.pcss.pl/

 

Od 21 czerwca do 5 lipca br. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, w Nabór PCSS.

 

Od 11 lipca do 17 lipca br. (do godz. 15:00) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przyjmowane są oryginały dokumentów. Wymagane są:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał),

  • wyniki wszystkich egzaminów ósmoklasisty (oryginał),

  • 2 fotografie (podpisane),

  • karta zdrowia,

  • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia),

  • odpowiedni kwestionariusz osobowy, poniżej linki:

 

Kwestionariusz osobowy - uczeń niepełnoletni doc

Kwestionariusz osobowy - uczeń niepełnoletni pdf

 

Kwestionariusz osobowy - uczeń pełnoletni doc

Kwestionariusz osobowy - uczeń pełnoletni pdf


Kwestionariusz prosimy drukować dwustronnie i wypełnić czytelnym pismem

  • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli taką kandydat posiada),

       

KOMPLET DOKUMENTÓW prosimy składać w koszulkach foliowych!