akta

 

  PODCZAS PRZYJMOWANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW  WYMAGANE SĄ:

 

 

 

 

  • Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał),

 

  • Wyniki wszystkich egzaminów ósmoklasisty (oryginał),

 

  • 2 fotografie (podpisane),

 

  • Karta zdrowia,

 

  • Skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia),

 

 

 

  • Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli taką kandydat posiada).

 

 

        KOMPLET DOKUMENTÓW prosimy składać w koszulkach foliowych!