PLAN NAUCZANIA 

 zajęcia laboratoryjne 4p B

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język: język niemiecki

 

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

  • Wydział Biologii UAM
  • Wydział Chemii UAM
  • Uniwersytet Przyrodniczy

 

WSPÓŁPRACA między innymi z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Politechniką Poznańską
  • Uniwersytetem Ekonomicznym (Instytut Nauk o Jakości)
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  • PTOP Salamandra

Klasa biologiczno-chemiczna da Ci możliwość pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie zarówno na lekcjach, jak i warsztatach z biologii i chemii odbywających się na uczelniach. Wiedzę i umiejętności biologiczne zdobędziesz w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć będziesz pracować różnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopować i wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Będziesz brać udział w zajęciach i wykładach na Wydziałach Biologii i Chemii UAM i zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego. Zyskasz również możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń w doskonale wyposażonych laboratoriach. Oferujemy Ci także możliwość uczestniczenia w wymianie polsko-niemieckiej.

Klasa biologiczno-chemiczna przygotowuje do studiowania na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, technologia żywienia i żywności, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminologia, kryminalistyka, i in.


 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemiaUAM logo

logoup