PLAN NAUCZANIA

 

Nauczane języki obce:wykład na SWPS

I język: język angielski (kontynuacja)

II język: język niemiecki

 

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

  • Uniwersytet Przyrodniczy
  • Wydział Biologii UAM

 

WSPÓŁPRACA między innymi z:

  • Uniwersytetem Medycznym
  • Fundacją Drużyna Szpiku
  • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  • Uniwersytetem SWPS
  • Wydziałem Psychologii UAM

 

W klasie psychologiczno-językowej odbywają się warsztaty psychologiczne, podczas których pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, nauczysz się rozpoznawać swoje emocje, dowiesz się, jak radzić sobie ze stresem i rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwiniesz swoje zainteresowania przyrodnicze i językowe.

Triumf kolorówWiedzę i umiejętności biologiczne zdobędziesz w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć będziesz pracować różnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopować i wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Będziesz brać udział w zajęciach i wykładach na Wydziale Biologii UAM i zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe organizowane są wyjazdy językowo-krajoznawcze do Wielkiej Brytanii. W ramach zajęć z języka angielskiego przewidziane są wyjścia do poznańskich muzeów, na spektakle w języku obcym oraz warsztaty związane z kulturą krajów anglojęzycznych. Oferujemy Ci także możliwość uczestniczenia w wymianie polsko-niemieckiej.


Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, lingwistyka stosowana, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

logoupUAM logo

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, język angielski

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne od drugiej klasy, w pierwszej klasie przedmiot dodatkowy zajęcia psychologiczne.