„Celem wychowania jest wyrobić sąd, sumienie i wolę (…) a warunkiem używania wolnej woli jest rozum”.

                                                                                                                            (cyt. Generałowa Jadwiga Zamoyska,

Program Wychowawczy XXVLO)

Przed Wami, drodzy Uczniowie, trudny i poważny wybór nowej szkoły, z którą zwiążecie się na najbliższe lata. Ten wybór zadecyduje o Waszej przyszłości.

Jeśli chcecie zdobyć rzetelną wiedzę, przygotować się gruntownie do egzaminu dojrzałości, który zapewni Wam dobry start na wymarzonym kierunku studiów wybierzcie XXV Liceum Ogólnokształcące.

Uczymy krytycznego myślenia, pomagamy rozwijać pasje naszych uczniów, wychowujemy w duchu ideałów Patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, łącząc to, co przeszłe z tym, co ważne współcześnie, bowiem:

        

Zobacz, w naszej szkole jak w domu ...

Dlaczego warto kontynuować naukę w naszej szkole?

 • pracuje dla nas wykwalifikowana kadra nauczycielska - przyjaźnie nastawiona na relacje międzyludzkie i wymagająca,
 • zapraszamy do udziału w wymianach i wyjazdach (Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania),
 • organizujemy wycieczki szkolne, wyjścia do teatru itp.,
 • u nas wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe,
 • dzięki stałemu diagnozowaniu oferujemy dostosowanie oferty szkoły do potrzeb i możliwości ucznia,
 • dajemy możliwość uczestniczenia w różnych projektach społecznych, naukowych, przy współpracy, m.in. z wyższymi uczelniami (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Bankowa Merito,  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości), 
 • możliwość realizowania się w wolontariacie,
 • możliwość realizowania swoich pasji, m.in. czytelniczych, teatralnych, dziennikarskich, podróżniczych, sportowych na zajęciach pozalekcyjnych,
 • oferujemy pomoc i wsparcie uczniom - każdego dnia są do Waszej dyspozycji psycholog i pedagog,
 • oferujemy pomoc w trudnych sytuacjach materialnych, m.in. przy pozyskaniu stypendiów socjalnych, dajemy wsparcie merytoryczne w zakresie prawa.

W naszej szkole czekają na Was:

 • radiowęzeł i szkolne studio radiowe,radio
 • dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,pracownia
 • biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym,biblioteka
 • duża sala gimnastyczna z wyposażeniem  do  koszykówki, piłki siatkowej, unihokeja i wielu innych dyscyplin sportowych oraz mała sala do ćwiczeń sprawnościowych i siłownia zewnętrzna,
 • nowe boiska sportowe,
 • 18 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych do poszczególnych przedmiotów (m.in. projektory, tablice interaktywne, mapy, atlasy, mikroskopy), wszystkie skomputeryzowane i podłączone do sieci internetowej,
 • szkolny barek, a w nim ciepłe przekąski i wiele innych wartościowych smakołyków.bar

Zależy nam na rozwijaniu Waszych kompetencji społecznych, odgrywających istotną rolę w wielu życiowych sytuacjach, m.in. związanych z pracą zawodową. Najważniejsze z nich to:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dążenie do wyznaczonego celu,
 • kreatywność,
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 • odnajdywanie się w nowych relacjach interpersonalnych,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesną techniką  informatyczną i komunikowania się,
 • umiejętność budowania relacji z innymi,
 • umiejętność planowania, organizowania własnego uczenia się,
 • umiejętność występowania przed innymi.